دانشجویان محترم رشته مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

احتراماً نمرات مربوط به کلاس درس دکتر سید رضا صالحی امیری به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد.