38 سال طول کشید تا مخاطبان رادیو در جهان به 50 میلیون نفر برسد. 13 سال طول کشید تا مخاطبان تلویزیون به 50 میلیون نفر برسد. و در مورد کاربران اینترنت این زمان معادل 4 سال است تا تعداد کاربران اینترنت به 50 میلیون نفر برسد. برای فیسبوک ۳.۶ سال و برای توئیتر اندکی کمتر و برای گوگل پلاس ۸۸ روز. از همه جالب تر اینکه با برسی های صورت گرفته برنامه های موبایل در مدت 9 ماه به یک میلیارد کاربر رسید