عنوان : فرهنگ و مدیریت سازمان های فرهنگی

نویسنده : دکتر سید رضا صالحی امیری و دکتر اسماعیل کاوسی

انتشارات : پژوهشکده ی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

سال چاپ : 1387

شابک : 9786009020539

برای استفاده از متن کامل کتاب می توانید بر روی جلد آن کلیک نمایید