این یادداشت به گزارش کلی برگزاری کلاسهای مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی در دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران اختصاص دارد. در این ترم ضمن اینکه برای هر یک از کلاسها نوشته جداگانه ای خواهیم داشت. نحوه ارائه کلاسهای این رشته را در محل یادشده گزارش خواهیم کرد.

     این یادداشت در حال تکمیل خواهد بود.

     نیمسال دوم 93-1392:

مطابق روال دوره های آموزشی کلاس محور در دانشگاهها هر درس می تواند بین یک تا چهار واحد درسی باشد و هر واحد درسی 17 ساعت دارد. این 17 ساعت شامل 17 ساعت کلاس درس یا 16 جلسه کلاس و یک جلسه آزمون پایان ترم است. درسهای رشته مدیریت فرهنگی دو واحدی برنامه ریزی شده اند. تقویم این نیمسال از تاریخ 19 بهمن 1392 اعلام شده است. پایان ترم را 21 خرداد 1393 اعلام  کرده اند ولی نیمه خرداد ماه نیمسال دوم دانشگاهها در ایران پایان می پذیرد. به خصوص آنکه نخستین امتحان پایان ترم 25 خرداد 1393 است و یک هفته پیش از پایان ترم کلاسها تعطیل می شود. در این ترم دو گرایش مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی از هم جدا شدند. دوستان کلاسهای خودشان را در نظرات اعلام کنند تا در متن درج شود. کلاسها در روزهای سه شنبه و چهار شنبه در دانشکده مدیریت برگزار می شود.

-   کلاسهای مدیریت فرهنگی:

  1. نقش رسانه هادر ارتباطات جمعی، آقای دکتر محمد سلطانی فر، سه شنبه 15 تا 16/30، شماره کلاس 113.
  2. اصول بودجه، اساتید گروه! چهارشنبه 11 تا 12/30، شماره کلاس 105.
  3. آشنایی با فرهنگ و هنرایران و جهان، خانم دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی، چهارشنبه 13 تا 14/30، شماره کلاس 105.
  4. اصول آموزش در محدوده فعالیتهای فرهنگی، اساتید گروه!، (امور کلاسها در هفته دوم می گفت که احتمالاً دکتر ایران نژاد!)، سه شنبه 13 تا 14/30، شماره کلاس 107.
  5. تاریخ تفکر معاصر، آقای دکتر محمدرضا تاجیک، چهارشنبه 16/30 تا 18، شماره کلاس 106.
  6. مسائل فرهنگی جهان معاصر، آقای دکتر سیدرضا صالحی امیری، چهارشنبه 18/30 تا 20، شماره کلاس؟

گزارش تشکیل کلاسها:

هفته اول: 22 بهمن (تعطیل رسمی) و 23 بهمن 1392

هیچ کلاسی برگزار نشد.

معمولا دانشگاهها در سراسر ایران این طوری هستند. وقت انسانها حتا انسانهای دانشگاهی چندان ارزشی ندارد و تقویم اعلام می شود که اعلام شده باشد. استاد هم که بیاید جمعیت بسیاری از درس ها تا قبل از پایان پذیرفتن حذف و اضافه کامل نمی شود. اگر استاد درس بدهد اکثریت کلاس از جریان شروع درس دور می مانند و اگر مطالبش را تکرار کند، مجازاتی است برای آنان که به موقع ثبت نام کرده و در کلاس حضور یافته اند.

هفته دوم: 29 و 30 بهمن 1392

هیچ کلاسی برگزار نشد.

کلاسهای روز سه شنبه برگزار نشد. دانشجویان 45 دقیقه در کلاس نشستند تا آنکه یک نفر با مراجعه به امور کلاسها از مسئول آنجا شنید که برگزار نمی شود و کلاس بعدی هم احتمالا برگزار نمی شود و (صادقانه گفت) بروید خانه بهتر است!

پیش بینی می شود به علت موارد یاد شده و همچنین برگزاری نشست سراسری دانشگاه آزاد در 30 بهمن و یکم اسفند کلاسهای فردا هم تشکیل نشود. چرا که وضعیت ترافیکی و امنیتی خاصی برای این نشست به علت حضور جناب آقای هاشمی (ریاست محترم هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی) وجود دارد و علاوه بر اینها پایان نامه های دانشجویان قبلی هم همچنان در حال دفاع است که اساتید حضور در آنجا را به کلاس اولویت می دهند.

البته خوب است دوستان در هر جلسه دفاعی که برگزار می شود حضور داشته باشند؛ در نوع خودش کلاسی ارزشمند برای حاضران است.

امروز 30 بهمن 1392 هم با تعداد کمتری از دوستان برای حضور در کلاس در دانشکده حاضر شدیم. هیچ کلاسی از کلاسهای مدیریت فرهنگی برگزار نشد. در مجموع دانشجویان مدیریت فرهنگی می توانند نتیجه بگیرند که کلاسها از هفته سوم آغاز می شود؛ چنانکه نیمسال اول نیز چنین بود.

هفته سوم: 6 و 7 اسفند 1392

سه شنبه شش اسفند، در هفته سوم کلاسها هنوز کلاس و استاد مشخص نبود! نیم ساعت در راهرو ایستادیم و ناخواسته مزاحم کلاسهایی شدیم که تشکیل شده بودند. تا اینکه آقای دکتر محمد سلطانی فر آمدند و یک کلاسی پیدا کردیم. دو کلاس ورودی بهمن و مهر در یک جا نشستیم و استفاده کردیم. درس نقش رسانه هادر ارتباطات جمعی بود و بحث حول اهمیت رسانه در پیوند با قدرت شکل گرفت. 

کلاس بعدی که اصول آموزش در محدوده ی فعالیتهای فرهنگی بود در همین روز به سرکار خانم دکتر براتلو واگذار شد. شخصیتی مسئولیت پذیر و صادق دارند کوشیدند با همین شرایط کلاس را به طور کامل و به نحوی مفید برگزار کنند و برای من که اینطور بود.

کلاسهای روز چهارشنبه هم برگزار شد.

هفته چهارم: 13 و 14 اسفند

همه کلاسها به جز کلاس خانم دکتر براتلو در روز سه شنبه برگزار شد.

همچنان مذاکرات و جابجایی های تاثیرگذار بر روند اموزشی دانشجویان برای داشتن ساعت بهتر با برنامه شخصی وجود دارد به نحوی که به نوعی در همه کلاسها دقایقی این مسئله را به خود اختصاص می دهد.

هفته پنجم: 20 و 21 اسفند

سه شنبه کلاس آقای دکتر محمد سلطانی فر برگزار شد. کلاس مفیدی بود و اهم مطالب آت تعامل مردم و حاکمیت با رسانه و تعادل این دو بود. اطلاعاتی درباره اینترنت و Web1 و Web2 و انگیزه دست اندرکاران این فضا و کارکردهای جانبی آن سخن گفته شد.

کلاس اصول آموزش در محدوده فعالیتهای فرهنگی نیز با تاخیر برگزار شد. در این هته یک استاد جدید برای این درس آمد! نام ایشان: آقای دکتر صُحفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه وزارت نفت.

شاد باشید و برگزار شدن یا نشدن کلاستان را در نظرات این مطلب درج نمایید.