دکتر رضا منصوری، استاد دانشگاه صنعتی شریف در مقاله سه صفحه ای پیوست، در نهایت اختصار یکی از لغزشهای متفکران و فعالان حوزه اندیشه و سیاست سازی ایران را بازنموده است. تفاوت خرد پیشامدرن و مدرن، تفاوت علم نوین از علوم نظامیه ای که هنوز ما درگیر آن هستیم و گمان می کنیم که اسلامی هم هست! و بالاخره تفاوت نگرش یک انسان مدرن با انسان ماهیت نگر از اهم مطالب مقاله حاضر است به نظر می رسد که خواندن این مقاله گامی مناسب برای درک درس تاریخ تفکر معاصر در این نیم سال باشد.

     


دریافت

حجم: 296 کیلوبایت
 برای آشنایی با آقای دکتر به تارنمای شخصی ایشان در اینجا رجوع بفرمایید.
                                                                                               شاد و سلامت باشید.