با سلام.

همون طورکه مطلعید باید تا جمعه شب صورت مسئله خود را خدمت خانم دکتر براتلو بفرستید.

میتونید از این ایمیل استفاده کنید:

baratlou@ihcs.ac.ir

یا حق