باسلام

 

 

ضمن خیر مقدم به دانشجویان دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ورودی سال 1394

 

 

باتوجه به موافقت مدیر محترم سایت از این به بعد این فضا در اختیار دانشجویان دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورودی سال 1394 خواهد بود.

 

باتشکر