سلام به دوستان دانشی

 دوستان می توانند با عضویت در کتابخانه مرکزی (بخش لاتین) سه کتاب از کتابخانه مرکزی و دو کتاب از دانشکده خود امانت بگیرند.

      برای جستجو در کتابخانه های دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در رایانه شخصی خود در منزل یا محل کار پس از اتصال به اینترنت به ترتیب زیر عمل کنید تا در هنگام حضور در دانشگاه در زمانی کمتر و آسان تر از خدمات کتابخانه ها استفاده کنید:

1. ورود به سایت دانشگاه

2. ورود به بخش کتابخانه مرکزی

تذکر: با لینک کتابخانه های دیگر اشتباه نشود. در بخش «پیوندهای مرتبط» در سایت دانشگاه درج شده است.

3. جستجو و رزرو منابع

4. دریافت نرم افزار سیمرغ

5. نسخه قابل نصب بر روی ویندوز

6. اجرای نرم افزار سیمرغ بر روی دسک تاپ

7. آدرس میزبان:

HTTP://94.182.228.20/SIMWEBCLT

9. اتصال فقط به مرکز اختصاصی میزبان

10. اتصال عمومی

11. انتخاب پایگاه

      تذکر مهم: با انتخاب پایگاه مورد نظر اعم از کتابخانه مرکزی و یا هر کتابخانه ی دیگر، می توان به فهرست کتابها و پایان نامه ها دسترسی داشت. بنابراین در انتخاب پایگاه مورد نظر خود دقت داشته باشید. برای مثال وقتی در پایان نامه ها را جستجو می کنید دیگر نتایج جستجو در کتابها را مشاهده نخواهید کرد و وقتی در منابع فارسی جستجو می کنید، نتایج جستجو در منابع انگلیسی را نخواهید دید.

      شاد باشید.