اقدام وقیحانه نشریه فرانسوی شارلی ابدو در هتک حرمت ساحت مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله ، جلوه ای دیگر از دشمنی عمیق و کینه توزی دشمنان اسلام و بنگاه های رسانه ای غرب را به تصویر کشید.

این حرکت ضد انسانی که معارض با اصول و قواعد پذیرفته شده اخلاقی در تمامی ادیان بشری است و ریشه در ذات پلید صهیونیزم بین المللی دارد، نشانگر اسلام هراسی و عجز توهین کنندگان در مقابله منطقی با اسلام است که نه تنها نتوانسته موجب تحقیر اسلام گردد بلکه بیش از پیش ابعاد فراگیر پیام های بی زنگار آئین پاک محمدی را نمایان می سازد.هتک حرمت مقدسات بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان، نه تنها توهین به اسلام عزیز بلکه توهین به همه ادیان الهی است.بدین وسیله اعضای گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در کلیه فضاهای مجازی اقدام شیطانی این نشریه فرانسوی و حامیان آشکار و پنهان آن را  محکوم نموده و از درگاه خداوند متعال استدعا دارند تا چراغ فروزان اسلام را بیش از پیش بر مردم مظلوم و تحت ستم جهان به ویژه اروپا و آمریکا بتاباند. آمین