سمینار درس سرکار خانم دکتر فاطمه عزیز آبادی فراهانی با عنوان

                      " مفهوم دازاین (Dasein) مارتین هایدگر در انسان شناسی فلسفی"

                                       ( هستی حاضر ما       یا       هستی ما در حضور )

کار بر روی یک نظریه فرهنگی
حجم: 1.02 مگابایت
توضیحات: نظریه دازاین مارتین هایدگر در انسان شناسی فلسفی همراه با اسلاید