چارت مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

آموزش نحوه ی استعلام عنوان پایان نامه از ایران داک

راهنمای چگونگی ثبت اطلاعات پروپوزال و پایان نامه در ایران داک

فرم استعلام ایران داک

فرم استعلام کتابخانه ی مرکزی علوم تحقیقات

فرم ساختار بانک اطلاعات ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

فرم تایید پایان نامه جهت تسویه حساب

فرم درخواست ایجاد ایمیل برای دانشجو در سایت علوم تحقیقات

فرم ارائه ی مقاله جهت همایش علمی

فرم ارائه ی مقاله جهت چاپ در مجلات علمی

فرم ارزیابی مقالات علمی

فرم تعهدنامه ی اصالت پایان نامه ی تحصیلی

آیین نامه ی تشویق مقالات علمی در دانشگاه آزاد

فرم تعیین نمره ی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم درخواست هزینه ی رفت و آمد اساتید مدعو

نکات خیلی خیلی مهم جهت جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد و دکتری

راهنمای تسویه حساب پس از دفاع از پایان نامه

فرم تایید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری

فرم درخواست کمک از دانشگاه جهت استفاده از امکانات و تامین هزینه های پایان نامه

گزارش شش ماهه پیشرفت فعالیت های علمی و اجرایی پایان نامه ی دکتری

گزارش سه ماهه پیشرفت فعالیت های علمی و اجرایی پایان نامه ی کارشناسی ارشد

فرم درخواست دفاع پایان نامه

فرم تعهد اساتید راهنما و مشاور

فرم نقد پایان نامه نویسی