با عنایت به لزوم ارائه سمینار موضوع «فرهنگ و آسیب­ ها» مربوط به درس جامعه شناسی فرهنگی (سرکار خانم فراهانی) مقتضی است به منظور حسن اجرای این برنامه، دوستان بزرگوار اقدامات مربوطه را پیگیری نمایند:

1) پیرو رایزنی ­های صورت پذیرفته با استاد، مقرر گردید موضوعات مندرج در جدول ذیل مورد بررسی واقع شوند، از اینرو خواهشمند است دوستان محترم موضوع مورد علاقه خود را جهت هماهنگی به رایانامه shokraei@yahoo.com ارسال نمایند.

ردیف

موضوع

تسهیلگر

1

افزایش سن ازدواج

محمد شکرائی

2

پناهندگی

پدرام جواد زاده

3

طلاق

؟

4

کودک آزاری

خانم عادلی

5

فرق ضاله و عرفان­ های نوظهور

پورابراهیم

6

بحران هویت

خانم زین الدین

 

2) در آسیب­ شناسی تلاش گردد که آسیب­ ها از منظر فرهنگی مورد واکاوی قرار گیرند (آسیب­ شناسی فرهنگی)؛

o       الف) علل و بستر فرهنگی ظهور و بروز پدیده

o       ب) آثار و پیامدهای فرهنگی پدیده

3) دوستان گرامی می ­توانند پیشنهادات خود را به منظور حسن اجرای سمینار به رایانامه فوق ­الذکر ارسال نمایند.

4) پس از تعیین نهایی ترکیب گروه، سایر جزئیات اعلام می­ گردد.

5) به منظور رعایت حقوق دوستان فعال در تهیه سمینار، از درج اسامی سایر بزرگوران به عنوان مشارکت کننده معذوریت وجود دارد.

با تشکر

محمد شکرائی