کیست این پنهان مرا در جان و تن

کز زبان من همی گوید سخن؟

این که گوید از لب من راز کیست؟

بنگرید این صاحب آواز کیست؟

 

میرزا نورالله فرزند " میرزا عبد الله سامانی "

1279 - 1215 ه.ش

در عصر قاجار " دوره ناصرالدین شاه " و در سامان چهار محال بختیاری دیده به جهان گشود.

در زمان خودش ملقب به " تاج الشعرا " می‌شود

 

و تخلص شعری " عمان " را برای خود انتخاب می‌کند

اوج فعالیت ادبی او در مثنوی‌ ای به نام  «گنجینة‌الاسرار» نمود پیدا کرده است.

تعداد ابیات گنجینة‌الاسرار 831 بیت است.

اولین شاعری است که شعر کربلائی را از قالب سوگ خارج نموده و در قالب حماسی آمیخته به عشق و روشنگری ارائه نمود.

از جمله آثار عمان :

گنجینه الاسرار ، مخزن الدرر ، قصاید وغزلیات ، و معراج نامه است.

 

دریافت
حجم: 945 کیلوبایت