دانشجویان محترم رشته مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

احتراماً نمرات مربوط به کلاس درس دکتر سید رضا صالحی امیری به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد.

1- مسائل فرهنگی جهان معاصر رشته مدیریت امورفرهنگی

2- مسائل فرهنگی جهان معاصر رشته برنامه ریزی امور فرهنگی

3- برنامه ریزی امور فرهنگی ایران رشته برنامه ریزی امور فرهنگی

در صورت هرگونه اعتراض می‌توانید مراتب را تا شنبه آتی (93/5/4) از طریق ارسال پیام به شماره 09017747097 یا ایمیل mohsen.mir16885@gmail.com به همکار گروه (جناب آقای سید محسن میر) اعلام نمایید.

رسیدگی به اعتراضات، شنبه آتی (93/5/4) ساعت 16 الی 18 در محل گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی  انجام خواهد شد.