موفقیت واژه ای است که همه بلا استثنا به دنبال آن هستند مثل: موفقیت شغلی، موفقیت در زندگی، موفقیت تحصیلی، موفقیت در دوستی و … که همه اینها در یک کلمه جمع میگردند به نام “موفقیت و توفیق” . برای رسیدن به موفقیت راههای بسیار زیادی را همه روزه از این و آن می شنویم اما بهتر است بهترین ها را انتخاب کرده و یا حتی خودمان مبدإ راههای مختلف موفقیت باشیم.8 پیشنهاد تقدیم می شود شاید مفید واقع شود

 

 

 

 

۱ - اهداف مشخص و ناب را انتخاب کنیم یعنی هدفی باشد که:

 

 

 

 

الف) تمامی جزئیاتش مشخص باشد ب) قابلیت تجزیه شدن داشته باشد

 

 

 

 

ج) مناسب و درخور ما باشد د) در بازه زمانی مشخص شده انجام گیرد

 

 

 

 

۲ - نقشه ای جامع برای رسیدن به هدف داشته باشیم. بسیاری از مردم هدف بسیار خوبی را انتخاب می کنند اما نمی دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند. هدف ما مانند گنج است و نقشه ما ، نقشه ی رسیدن به گنج میباشد.

 

 

 

 

۳ - دقیقا برای هر قدم از نقشه، وقتی را تعیین کنیم مثال: هدف ما موفقیت در زمینه ورزش است. ابتدا اضافه وزن خود را باید اصلاح کنیم.

 

 

 

 

۴ - در میان گذاشتن هدف با دیگران، یعنی اینکه هدف خود را با خانواده، دوستان، استادان، مربیان و … به مشورت گذاشته تا با پشتیبانی و دلگرمی آنان مواجه شویم که این خود نوعی بارش فکر است.

 

 

 

 

۵ - پیدا کردن گروه پشتیبان، می توانیم در راستای هدف خود با گروهها یا دوستان “هم هدف” خود گروهی را درست کرده تا اولا انرژی ما تبدیل به سینرژی شده و ثانیا در صورت بروز کوچکترین خطایی، جلوی کجروی گرفته شود.

 

 

 

 

۶ - هر شکستی را پیروزی دانستن، در راستای نیل به اهداف باید هر شکستی را پله ای جهت رسیدن به پیروزی دانست. چراکه با هر شکست یکی از راههای شکست بسته می شود و احتمال پیروز شدن، بیشترخواهد شد.

 

 

 

 

۷ - تغییر در خود ونه در اطرافیان، در صورتی که یک الگو برای همه کار کند و برای شما کار نکند چه دلیلی می تواند داشته باشد ؟ خب حتما مشکل از ماست. پس باید در وضعیت کنونی تغییر ایجاد شود.

 

 

 

 

۸ - خودمان را باور کنیم که می توانیم، تا زمانی که به خود متکی نباشیم، نمی توانیم اهدافمان را خودمان انتخاب کنیم.