بالاخره این سایت به رتبه ی پنجم در Google Search Engine تبدیل شد. این موفقت حاصل تلاش عزیزان عضو تحریریه سایت "مدیریت فرهنگی" می باشد. بنده نیز به نوبه ی خودم این موفقیت را در مدت 175 روز عمر این تارنما به همه عزیزان تبریک می گویم.

البته لازم به ذکر است این را یاد آور شوم که طبق مطلب منتشره توسط وبلاگ گوگل 70 درصد مخاطبان آن بعد از اینکه لغت یا جمله ای را در این موتور سرچ جستجو می کنند تنها به صفحه ی اول آن اکتفا می نمایند و اگر پاسخ مطلوب را یافتند از آن بهره می برند و الا به صفحات بعدی نمی روند. این خود نشان می دهد ضرورت اینکه باید در صفحه ی اول موتورهای سرچ باشیم.