بنام خداوند بخشنده ی بخشایشگر

یه نکته ی جالبی که بهش بر خوردم این بود که علیرغم اینکه چند سال از تاسیس رشته ی مدیریت فرهنگی می گذرد. اما همچنان دامنه ی ایرانی نام این رشته قابل ثبت بود. این یعنی ، تا کنون در این چند سال فارغ التحصیلان رشته ی مدیریت فرهنگی در ایران هیچ کدام به فکر اعتلای برند رشته ی خود (Cultural Management) نیوفتاده اند. واین خود جای بسیاری تعجب و در عین حال انگیزه برای من شد که ضمن Register نمودن این دامنه به فکر راه اندازی سایتی باشم که به نشر و توسعه ی این رشته ی علمی کمک کند.

اگر اصطلاح "مدیریت فرهنگی" را به معنی مدیریتی بگیریم که راهبرد ها و راهکار های فرهنگی را مد نظر قرار می دهد. که فکر نمی کنم چنین مدیریتی پتانسیل تبدیل شدن به یک رشته ی علمی را داشته باشد. در واقع فرهنگ برای مدیریت صفت است و چنین مدیریتی به ذات همان مدیریت است که روش ، راهکار و صفت آن فرهنگ شده .مثل مدیریت هنرمندانه ، مدیریت مدبرانه و ...

اما اگر منظور از "مدیریت فرهنگی" ، مدیریت بر فرهنگ است. یعنی فرهنگ به عنوان یگی از شئون زندگی اجتماعی بشر در نقاط مختلف جهان مورد مدیریت قرار بگیرد . در واقع فرهنگ موضوع مدیریت است و نه صفت برای مدیریت ، که در این صورت به نظر می آید اصطلاح مدیریتِ فرهنگ (Management Culture) مناسب تر و صحیح تر باشد.

لذا برای این پایگاه هم دامنه ی CulturalManagement.ir ثبت و اخذ شد و هم دامنه ی ManagementCulture.ir