نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور ایران


مجموعه ی جزوات و فایل های مربوط به دروس دانشگاهی حوزه مطالعات ، مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

سیاست گذاری فرهنگی در ایران :: آقای دکتر صالحی امیری :: دریافت

نقش رسانه ها در ارتباط جمعی :: فایل صوتی درس آقای دکتر سلطانی فر :: اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم

افکارعمومی :: آقای دکتر رضایی :: دریافت

زبان تخصصی :: آقای دلگشا :: دریافت

آشنایی با فرهنگ و هنر ایران و جهان :: خانم دکتر عزیزآبادی فراهانی :: دریافت

اصول آموزش با رویکرد فرهنگی :: آقای دکتر سید محمد صحفی ::

منابع پیشنهادی برای آزمون دکترا :: دریافت

فرم ارائه ی پروپوزال :: دریافت

نظریه های فرهنگی :: نظریه های کارکردگرایی ساختاری :: آقای احمد صادقی دریافت

تخلیص کتاب درآمدی بر نظریه فرهنگی فیلیپ اسمیت :: cultural theory an introduction :: Philip smith :: دریافت

فلسفه ی تعلیم و تربیت :: خانم دکتر براتلو :: دریافت