این سایت در تاریخ 12 آبان 92 ساعت 10:40 صبح توسط من (یعنی سید ماجد) راه اندازی شد. البته ایده ی خام آن را آقای محمد حبیب زاده یکی از همکلاسی ها و دوستانم در دوره ارشد مدیریت فرهنگی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات داد.

هدف از راه اندازی این پایگاه در درجه ی اول توجه به تولید محتوای علمی و پژوهشی در فضای وب به عنوان یکی از پر مخاطب ترین رسانه های امروز بشر است.

و بعد از آن نیز می خواهیم یک عرصه ی دیالکتیکی از مجموعه ی دانش پژوهان و دانشمندان و اساتید این رشته ی نو تاسیس ارائه دهیم. که به مثابه یک تابلوی تمام نما از مجموعه ی دروس ، پژوهش ها و ایده ها با موضوع کلان مدیریت فرهنگی باشد.

محتوای این سایت شامل جزوات درسی ، فایل های آموزشی ای که اساتید در اختیار دانشجویان قرار می دهند و همچنین تحقیق و پژوهش های دانشجویان نیز است که به نام خودشان در این پایگاه منتشر خواهد شد.