مدیریت فرهنگی

علمی است که می خواهد فرهنگ را مطالعه و آن را مدیریت کند

۱۳ مطلب با موضوع «نیمسال دوم» ثبت شده است

نقش رسانه ها در ارتباطات جمعی - قسمت اول

                      قسمت اول فایل های ارسالی توسط آقای دکتر سلطانی فر برای درس نقش رسانه ها در ارتباطات جمعی

از لینک زیر قابل دریافت است.

(برای راحتی دوستان فرهنگی، محتوای 9 ایمیل در یک فایل word، گردآوری شده است)

دریافت فایل

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پدرام جوادزاده

نقش رسانه ها در ارتباط جمعی

خانم آقا بزرگی زحمت کشیدند و جلسات درس آقای دکتر سلطانی فرد را ضبط نمودند که در ذیل به صورت یک بسته ی کامل و یا تکتک جلسات حضورتان تقدیم می گردد:

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید ماجد

نسبت فرهنگ فرد و فرهنگ جامعه

آیا جامعه فرد را می سازد یا فرد جامعه را می سازد؟ و جامعه فرهنگ خود را به فرد از آموزش یا القاء یا هر روش دیگری انتقال می دهد؟ اگر بگوییم فرد جامعه را می سازد پس فرد یک پدیده طبیعی است، یعنی فرد ساخته شده طبیعت است و جامعه ساخته شده فرد، یعنی شخصیت فرد قبلا در طبیعت ساخته می شود و جامعه، شخصیتی داشته باشد یا نداشته باشد هر چه هست محصول افراد است که افراد در طبیعت ساخته شده اند. عکس قضیه این است که جامعه اصل است و فرد فرع، یعنی جامعه سازنده فرد است نه فرد سازنده جامعه. فرد از آن جهت که ساخته طبیعت است یک شخص هست ولی یک شخصیت نیست، از این جهت او فقط یک حیوان است، یعنی طبیعت فقط یک حیوان خلق می کند مثل حیوانهای دیگر. ولی فرد به اعتبار شخصیتش، یعنی به اعتبار علم و دانشش، زبانش، و به اعتبار فرهنگش فرد است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید ماجد