مدیریت فرهنگی

علمی است که می خواهد فرهنگ را مطالعه و آن را مدیریت کند

۲ مطلب با موضوع «نیمسال دوم :: فرهنگ و هنر ایران» ثبت شده است

آخرین فرصت ارسال فایل های درس آشنایی با فرهنگ و هنر ایران و جهان

قابل توجه دوستان فرهنگی

دوستان دانشجو در رشته مدیریت فرهنگی که هنوز فایل مربوط به درس آشنایی با فرهنگ و هنر ایران و جهان خود را ارسال ننموده اند.

روز چهارشنبه مورخ 93/03/28 آخرین مهلت ارسال ایشان است.

بعد از این تاریخ به هیچ عنوان هیچ گونه فایلی دریافت نمی گردد.

ارادتمند

پدرام جوادزاده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پدرام جوادزاده

نسبت فرهنگ فرد و فرهنگ جامعه

آیا جامعه فرد را می سازد یا فرد جامعه را می سازد؟ و جامعه فرهنگ خود را به فرد از آموزش یا القاء یا هر روش دیگری انتقال می دهد؟ اگر بگوییم فرد جامعه را می سازد پس فرد یک پدیده طبیعی است، یعنی فرد ساخته شده طبیعت است و جامعه ساخته شده فرد، یعنی شخصیت فرد قبلا در طبیعت ساخته می شود و جامعه، شخصیتی داشته باشد یا نداشته باشد هر چه هست محصول افراد است که افراد در طبیعت ساخته شده اند. عکس قضیه این است که جامعه اصل است و فرد فرع، یعنی جامعه سازنده فرد است نه فرد سازنده جامعه. فرد از آن جهت که ساخته طبیعت است یک شخص هست ولی یک شخصیت نیست، از این جهت او فقط یک حیوان است، یعنی طبیعت فقط یک حیوان خلق می کند مثل حیوانهای دیگر. ولی فرد به اعتبار شخصیتش، یعنی به اعتبار علم و دانشش، زبانش، و به اعتبار فرهنگش فرد است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید ماجد Majed