مدیریت فرهنگی

علمی است که می خواهد فرهنگ را مطالعه و آن را مدیریت کند

۳ مطلب با موضوع «نیمسال اول :: مبانی مدیریت» ثبت شده است

ترجمه ی صفحات 77 تا 92 کتاب رهبری مستمر (لطفا نخوانید پایدار!)

Sustainable Leadership

 

Succession duration and frequency

تناوب و توالی جانشین پروری

Succession and the self

جانشینی و خویشتن

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدعلی حبیب زاده

ترجمه ی صفحات 66 تا 77 کتاب رهبری مستمر

Sustainable Leadership

ژرفا در رهبری (مدیریت) مستمر

 

Planned or Unplanned Continuity & Discontinuity

نا پیوستگی برنامه ریزی شده

پیوستگی برنامه ریزی شده

ناپیوستگی و پیوستگی برنامه ریزی نشده

 

Succession Management

جانشین مدیریت

 

Inbound & Outbound Knowledge

شناخت از بیرون به داخل و شناخت از داخل به بیرون

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید ماجد Majed

جدول زمان بندی کنفرانس مبانی مدیریت

قال پدرام جوادزاده (دام عزه) : "جدول ذیل تاریخ کنفرانس مبانی مدیریت دوستان هست که امیدوارم به کارتون بیاد. لازم به ذکر میدونم از این هفته وقت ها به 15 دقیقه کاهش پیدا میکنه."

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید ماجد Majed