باسلام.

جزوه درس فلسفه تعلیم و تربیت خانم دکتر برتلو در پیوست در اختیارتان است.

امید که کارگر افتد.

(به توصیه خودشون سعی کنید مفهومی بخونید!!)

دریافت فایل