مدیریت فرهنگی

علمی است که می خواهد فرهنگ را مطالعه و آن را مدیریت کند

۳ مطلب با موضوع «نیسال چهارم» ثبت شده است

اطلاعیه موقت

اطلاعیه

همکلاسی های عزیز توجه داشته باشند که کلاس جبرانی آقای قدمی (مدیریت منابع انسانی) روز ۴ شنبه ی این هفته در محل دانشکده مدیریت و اقتصاد ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می شود.

کلیه کسانی که تا کنون موفق به اراپه ی کنفرانس نشدند توجه داشته باشند که این تنها فرصت است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سید ماجد Majed

سوالات درس مدیریت منابع انسانی

این سوالات از کتاب مدیریت دانایی میان فرهنگی است.

ص ٣٣   - پنج تعریف مختصر از فرهنگ را ارائه کنید. (هرکدام یکی دو خط)
ص ٤٧   - یادگیری به عنوان اصلی ترین رویکرد اجتماعی و فرهنگی را شرح دهید.
ص ٥٤   - چهار نوع دانایایی فرهنگی را توضیح دهید.
ص ٦٦   - تولید دانایی به عنوان یک شیوه ی کار فرهنگی را تشریح کنید.
ص ٨١   - سطوح آزادی عمل مدیران را در تصمیم گیری بیان کنید.
ص ٩٨   - فرهنگ و تضاد های ارزشی را با تحلیل دوس و کومار با مقابسه ی دو واژه احساس آشفتکی و زندگی در آشفتگی بیان کنید.
ص ١٤٨ - منحنی مارپیچ چهارگانه را توضیح دهید. (فرهنگ - مردم - رسانه و...)
ص ١٦٥ - رابطه ی میان دانایی و نواوری را با تحلیل گونه شناسی چهارگانه کاریانیس توضیح دهید.
ص ١٨٢ - در هم پیچیدگی طبیعی دانایی را تشریح کنید.
ص ١٨٦ - چند گانه گرایی حالت های مدیریت دانایی را با تحلیل مدل کودو در ارتباط با دانایی نواوری و مردم سالاری توضیح دهید.

جوابش :

مدیریت دانایی ، میان فرهنگی

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سید ماجد Majed

اطلاعیه فوری

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم ترم چهارم درس

مدیریت منابع انسانی

دکتر قدمی می رساند :

 

ساعت کلاس به روزهای پنج شنبه

 

7:30 الی 9:10

 

تغییر یافته است.

 

مکان : ساختمان علوم انسانی

کلاس 119

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
یوسف ابد