مدیریت فرهنگی

علمی است که می خواهد فرهنگ را مطالعه و آن را مدیریت کند

۱۳ مطلب با موضوع «نشریه علمی پژوهشی :: معرفی کتاب و مقاله» ثبت شده است

معرفی کتاب 2: هنجارها در سه کتاب مقدس دکتر مهدی محسنیان راد

«هنجارها در سه کتاب مقدس» کتابی است که دکتر مهدی محسنیان راد از اساتید برتر علوم ارتباطات در تابستان 1392 منتشر کرده است. این تحقیق با حمایت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (وابسته به وزارت علوم) طی چهار سال به همت استاد محسنیان­راد و گروهشان به خصوص دکتر حسام­ الدین آشنا به انجام رسید. پرسش اصلی تحقیق آن است که هنجارها (باید و نبایدهای) تورات، انجیل و قرآن چه شباهت­ها و تفاوت­هایی با یکدیگر دارند؟


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محی الدین قنبری

معرفی کتاب 1: جنسیت در آرای اخلاقی به قلم دکتر فاطمه صادقی

«جنسیت در آرای اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری» به قلم سرکار خانم دکتر فاطمه صادقی نام پژوهشی است که «نشر نگاه معاصر» در سال 1392 در سپهر فرهنگ ایران منتشر کرده است. اثر یاد شده پایان نامه دکترای نویسنده در دانشگاه تربیت مدرس بوده و پرسش اصلی آن متوجه چیستی و نقش جنسیت در شکل گیری نظامهای اخلاقی در دوره ساسانی تا پیدایش مکاتب فقه اسلامی در ایران است. بر همین اساس ساختار کتاب در دو بخش کلی بدین ترتیب سامان یافته است:

بخش نخست، «ایران دوره ساسانی» با هفت فصل (1. زن و جنسیت در ایران پیش از ساسانی 2. تحول در باورهای اسطوره ای و دینی 3. وضع عمومی زنان در دوره ساسانی 4. خانواده پدر سالار ساسانی 5. منابع اخلاقی دوره ساسانی 6. جنسیت در نظام های اخلاقی علمی و فقه زرتشتی 7. آموزه های سیاسی، اجتماعی)

 بخش دیگر «ایران پس از اسلام» با هفت فصل (1. زن و جنسیت در اسلام 2. زن و جنسیت در ایران پس از اسلام 3. منابع ادبیات اخلاقی در دوره اسلامی 4. فقه اسلامی 5. مکاتب فقهی6. فقه سیاسی 7. نتیجه گیری)

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محی الدین قنبری

نظریه های فرهنگی-دکتر محمد رضا تاجیک

با سلام به دوستان عزیز و دانشی، مدیران مدبر و پیشتازان فرهنگی:

مقاله سه صفحه ای پیوست، چکیده، محور یا به قول قدما لب مطلب آقای دکتر تاجیک -مهربان خدای حکیم، امثال ایشان را زیاد کناد- در درس نظریه های فرهنگی است؛ باشد که سودمند افتد.

با آرزوی بهروزی، محی الدین قنبری


                                                                          دریافت فایل


                                                  عنوان:پسامدرنیسم،_مطالعات_فرهنگی_و_سیاسی
                                                              نویسنده:دکتر محمد رضا تاجیک
 

۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پدرام جوادزاده