مدیریت فرهنگی

علمی است که می خواهد فرهنگ را مطالعه و آن را مدیریت کند

۹ مطلب توسط «محمدعلی حبیب زاده» ثبت شده است

سمینار درس دکتر قدمی

pptx  حجم: 282 کیلوبایت

pdf   حجم: 3.48 مگابایت

ترجمه فصل سوم  از کتاب ( Educational Leadership Relationally )
-امید که مفید باشه برای دوستان در ترجمه ها و ارائه های بعدی- 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدعلی حبیب زاده

کار بر روی یک نظریه فرهنگی

سمینار درس سرکار خانم دکتر فاطمه عزیز آبادی فراهانی با عنوان

                      " مفهوم دازاین (Dasein) مارتین هایدگر در انسان شناسی فلسفی"

                                       ( هستی حاضر ما       یا       هستی ما در حضور )

کار بر روی یک نظریه فرهنگی
حجم: 1.02 مگابایت
توضیحات: نظریه دازاین مارتین هایدگر در انسان شناسی فلسفی همراه با اسلاید

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمدعلی حبیب زاده

فرهنگ و سیاست

سمینار درس سرکار خانم دکتر فاطمه عزیز آبادی فراهانی که در قسمت اول آن، رابطه "فرهنگ و سیاست" تبیین می شود و در قسمت دوم نحوه آسیب شناسی مسائل در این حوزه بررسی می شود.
این تحقیق با همکاری سرکار خانم عاطفه مژده (دانشجوی ارشد مدیریت امور فرهنگی) صورت گرفته است.

فرهنگ و سیاست
حجم: 2.51 مگابایت
توضیحات: رابطه ی فرهنگ و سیاست و نحوه آسیب شناسی مسائل در این حوزه همراه با اسلاید

واژگان کلیدی استفاده شده در مقاله:
سیاست فرهنگی (Cultural Policy)، فرهنگ سیاسی (Political Culture)، سیاسی شدن فرهنگ (Politicization Of Culture)، تئوری سیستم ها، رویکردهای ارگانیکی و سایبرنتیکی، آژانس امنیت ملی آمریکا (National Security Agency)، عرصه خواص، عرصه عوام، عرصه عمومی، امنیت، آسیب، تهدید، بحران و ...

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محمدعلی حبیب زاده

ابعاد جبهه فرهنگی

مبحث جبهه فرهنگی و پاسخ برخی سوالات و اصطلاحات مطرح شده در درس سرکار خانم دکتر فاطمه عزیز آبادی فراهانی رو برای دانلود گذاشتم، امید که مفید باشه .

ابعاد جبهه فرهنگی
حجم: 658 کیلوبایت
توضیحات: ابعاد جبهه فرهنگی به همراه پاسخ برخی سوالات در تکالیف کلاسی

سمینار درس سرکار خانم دکتر فراهانی با عنوان " چگونه می توان سهم موسیقی اصیل ایرانی را در فرایند جهانی شدن افزایش داد؟" از جمله مطالب ارائه شده در این سمینار می توان به رابطه موسیقی و ذهن، موسیقی و عواطف، معنا و موسیقی، نسبت شناسی ذهن و قلب و همچنین تاثیر موسیقی بر لایه های مختلف قلب انسان اشاره نمود.

موسیقی اصیل ایرانی
حجم: 1.65 مگابایت
توضیحات: سهم موسیقی اصیل ایرانی در فرآیند جهانی شدن

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمدعلی حبیب زاده

اعلامیه جهانی حق خدا

می نویسم با یاد خدا، به نام خدا و برای خدا

می نویسم برای خدایی که حق است و حقوقش نیز حق

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدعلی حبیب زاده

فرهنگ سیستمی

سمینار درس سرکار خانم دکتر فاطمه عزیز آبادی فراهانی باعنوان توصیف فرهنگ در یک رویکرد سیستمی رو برای دانلود گذاشتم.

امید که مفید باشه.

فرهنگ سیستمی
حجم: 1.23 مگابایت
توضیحات: توصیف فرهنگ در یک رویکرد سیستمی همراه با اسلاید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدعلی حبیب زاده

فرهنگ خصوصی در خلوت و جلوت افراد

این نوشتار، سعی دارد که به تبیین مساله مذکور و ارائه یک چارچوب مفهومی برای آن بپردازد؛ لذا می تواند مقدمه ای برای پژوهش های بعدی محسوب شود تا با چنین رویکردی، شاخص ها و معیارهایی برای آن تعیین و بر اساس آن، میزان این پدیده را در جامعه مشخص نمایند.۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدعلی حبیب زاده

فرهنگ خنثی یا فرهنگ معطوف به جهت ؟

واژه ی "فرهنگ" مانند مفاهیم سیال دیگری چون عدالت، آزادی و ... در حوزه ی علوم انسانی، به صورت یک امر واحد یا یک نظریه کلی قابل تبیین نیست؛ بدین جهت است که با تعاریف متعدد و متفاوتی توسط اندیشمندان در این حوزه مواجه هستیم، بنابراین پرداختن موردی،  بررسى نقاط قوّت و ضعف و همچنین مقایسه آن ها با یکدیگر بسى دشوار خواهد بود.

 


۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدعلی حبیب زاده

ترجمه ی صفحات 77 تا 92 کتاب رهبری مستمر (لطفا نخوانید پایدار!)

Sustainable Leadership

 

Succession duration and frequency

تناوب و توالی جانشین پروری

Succession and the self

جانشینی و خویشتن

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدعلی حبیب زاده